ÂM NHẠC

DJ nữ duy nhất trình diễn tại sự kiện “đẳng cấp quốc tế” BUDX Ho Chi Minh City nhưng đáng chú ý hơn là diện mạo “mới lạ” cực cá tính 2

DJ nữ duy nhất trình diễn tại sự kiện “đẳng cấp quốc tế” BUDX Ho Chi Minh City nhưng đáng chú ý hơn là diện mạo “mới lạ” cực cá tính 2

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

Vừa thông báo ký hợp đồng với Spinnin’ Records, Hoaprox tung ngay Official Remix bài hát của Boombox Cartel 2

Vừa thông báo ký hợp đồng với Spinnin’ Records, Hoaprox tung ngay Official Remix bài hát của Boombox Cartel 2

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

Hoaprox và Xesi trở lại đường đua âm nhạc “khuấy động” mùa hè bằng “Nơi Em Muốn Tới” 2

Hoaprox và Xesi trở lại đường đua âm nhạc “khuấy động” mùa hè bằng “Nơi Em Muốn Tới” 2

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

DJ nữ duy nhất trình diễn tại sự kiện “đẳng cấp quốc tế” BUDX Ho Chi Minh City nhưng đáng chú ý hơn là diện mạo “mới lạ” cực cá tính 2
23.11.2019

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

Vừa thông báo ký hợp đồng với Spinnin’ Records, Hoaprox tung ngay Official Remix bài hát của Boombox Cartel 2
23.11.2019

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

Hoaprox và Xesi trở lại đường đua âm nhạc “khuấy động” mùa hè bằng “Nơi Em Muốn Tới” 2
23.11.2019

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

Vừa thông báo ký hợp đồng với Spinnin’ Records, Hoaprox tung ngay Official Remix bài hát của Boombox Cartel
08.11.2019

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

DJ nữ duy nhất trình diễn tại sự kiện “đẳng cấp quốc tế” BUDX Ho Chi Minh City nhưng đáng chú ý hơn là diện mạo “mới lạ” cực cá tính
08.11.2019

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

Vừa thông báo ký hợp đồng với Spinnin’ Records, Hoaprox tung ngay Official Remix bài hát của Boombox Cartel

ĐỪNG BỎ LỠ

Vừa thông báo ký hợp đồng với Spinnin’ Records, Hoaprox tung ngay Official Remix bài hát của Boombox Cartel

Tuần đầu tiên của siêu lễ hội Tomorrowland 2018, mang chủ đề "The Story Of Planaxis" đã kết thúc không thể ấn tượng hơn!

CÁC TIN KHÁC