Nghệ nhân Ksor Hnao và quán ẩm thực Tây Nguyên

Nghệ nhân Ksor Hnao và quán ẩm thực Tây Nguyên

Nghệ nhân Ksor Hnao ở làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) là người am hiểu các nét văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên.

Nghệ nhân Ksor Hnao và quán ẩm thực Tây Nguyên

Nghệ nhân Ksor Hnao ở làng Kép (phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai) là người am hiểu các nét văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên.